Awizacja dostaw w firmie – na czym polega?

Awizacja dostaw zdjęcie drzwi magazynu

Awizacja umożliwia tworzenie optymalnego harmonogramu dostaw – znając datę, godzinę oraz rodzaj dostarczanego towaru można oszacować czas potrzebny na rozładunek, zaplanować go w jak najbardziej optymalny sposób oraz zarezerwować potrzebną rampę.

Continue reading

System monitoringu zużycia mediów – wdrożenie w Novita S.A.

Novita S.A

System monitoringu zużycia mediów – wdrożenie w Novita S.A.

Novita S.A. to wiodący producent włóknin z ponad 40-letnim doświadczeniem na rynkuWyroby zakładu wykorzystywane są m.in. w sektorze higieny osobistej, przemysłowej czy gospodarstw domowych, a ich jakość ceniona jest nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Siedziba firmy znajduje jest w Zielonej Górze, gdzie zlokalizowany jest kompleks administracyjnymagazynyhale produkcyjne oraz powierzchnie biurowe i produkcyjno-magazynowe na wynajem.  

Zmiana systemu monitorującego zużycie mediów

Współpracę z Novitą rozpoczęliśmy kilka lat temu od outsourcingu IT oraz obsługi serwisowej świadczonej przez specjalistów GaMP. Z czasem zakres naszych usług objął także wdrożenie  SAFESYS.Pomiary Jest to system monitoringu zużycia mediów w przedsiębiorstwie.  

 Z uwagi na to, że Klient korzystał już wcześniej innego systemu monitorującego zużycie mediówcały zakład był już wyposażony w infrastrukturę pomiarową, która obejmuje liczniki energii elektrycznej, gazu, wody oraz ścieków.  

Wdrożenie systemu SAFESYS.Pomiary

Po pomyślnie przeprowadzonych testach, Klient zdecydował się na wdrożenie naszego rozwiązania z obsługą uprzednio zainstalowanych liczników. Obecnie na terenie zakładu znajduje się ponad 140 liczników – opomiarowane są także powierzchnie biurowe oraz produkcyjno-magazynowe na wynajem. poprzedniego artykułu dowiesz się, jakie korzyści wynikają z wdrożenia systemu pomiarowego w nieruchomościach komercyjnych, gdzie rozlicza się najemców według zużywanych przez nich mediów.  

System monitoringu zużycia mediów - korzyści z wdrożenia

Jesteś zainteresowany wdrożeniem? 

Jak obniżyć wysokie rachunki za prąd w firmie?

kontroluj-rachunki-za-energie-elektryczna

Z artykułu dowiesz się, jakie czynniki wpływają na wysokość rachunków oraz w jaki sposób można je optymalizować, aby ograniczyć koszty zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwie.

Continue reading

Monitoring zużycia mediów dla przedsiębiorców wynajmujących powierzchnie do wynajęcia.

monitoring-zuzycia-mediow

System Safesys.Pomiary to rozwiązanie, które znajdzie swoje zastosowanie wśród wynajmujących powierzchnie handlowe, magazynowe czy biurowce, a więc wszędzie tam, gdzie rozlicza najemców według wielu liczników różnych mediów.

Continue reading

Opłata mocowa a monitoring zużycia energii.

safesys-pomiary-oplata-mocowa-system-pomiarowy-dla-firm

Opłata mocowa a monitoring zużycia energii.

Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie opłata mocowa, która znacząco wpłynie na wzrost ceny za energię elektryczną. Jej wdrożenie ma pokryć koszty związane z pracą starych elektrowni oraz budową nowychczego efektem ma być zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Dodatkowe opłaty za prąd najbardziej dotkną przedsiębiorców, dla których koniecznością stanie się wdrożenie rozwiązania do efektywnego wykorzystywania energii w firmie. 

Czym jest opłata mocowa?

Opłata mocowa dla firm - ile wyniesie?

Wysokość opłaty mocowej dla firm będzie uzależniona od ilości energii elektrycznej pobranej w godzinach 7:00 – 21:59 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Stawka za każdą zużytą kWh będzie wynosić 0,0762 zł. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwo, które zużywa w wyznaczonych godzinach średnio 100 MWh będzie musiało zwiększyć wydatki za prąd aż o 7 620 zł.

System do monitoringu zużycia energii elektrycznej

Nasuwa się więc pytanie, co może zrobić firma, aby zminimalizować koszty za energię do minimum. W naszej opinii koniecznością dla firm, którym zależy na optymalizacji wydatków, czasu oraz racjonalnym sposobie korzystania z zasobów energetycznych staje się inwestowanie w systemy umożliwiające precyzyjne odczyty ich zużycia.

Jednym z wiodących systemów na polskim rynku jest aplikacja Safesys.Pomiary monitorująca zużycie mediów, między innymi energii elektrycznej. Pozwala ona na optymalne wykorzystanie energii elektrycznej w przedsiębiorstwach każdej wielkości.

System do monitoringu zużycia energii elektrycznej

Nasuwa się więc pytanie, co może zrobić firma, aby zminimalizować koszty za energię do minimum. W naszej opinii koniecznością dla firm, którym zależy na optymalizacji wydatków, czasu oraz racjonalnym sposobie korzystania z zasobów energetycznych staje się inwestowanie w systemy umożliwiające precyzyjne odczyty ich zużycia. 

Jednym z wiodących systemów na polskim rynku jest aplikacja SAFESYS.Pomiary do monitoringu zużycia energii, która pozwala na efektywne jej wykorzystanie w przedsiębiorstwach każdej wielkości.  

Schemat ideowy sieci zdalnego odczytu

Opłata mocowa a SAFESYS.Pomiary

Rozwiązanie SAFESYS.Pomiary z powodzeniem sprawdzi się w każdej firmie, która chce oszczędzać swoje pieniądze, czas pracowników oraz monitorować zużycie energii uwzględnieniem zmian zachodzących na rynku energetycznym. 

Jesteś zainteresowany wdrożeniem?