SAFESYS.Portiernia to system, który usprawnia obsługę portierni.

Nasze rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo na terenie obiektu, dzięki integracji z systemami kontroli dostępu oraz monitoringu wizyjnego. 

Wyzwania, z jakimi mierzą się nasi Klienci:

Czasochłonne wydawanie przepustek i identyfikatorów.

Kolejki na bramach wjazdowych oraz wejściach na teren obiektu.

Prowadzenie tradycyjnej ewidencji osób i pojazdów.

Konieczność spisywania za każdym razem tych samych danych, np. w przypadku wizyt stałych gości przedsiębiorstwa.

Ograniczony dostęp do informacji o ilości osób, pojazdów i naczep będących w danej chwili na terenie obiektu.

Komu dedykujemy system SAFESYS.Portiernia?

Centra logistyczne
Rynki hurtowe
Targi
Zakłady produkcyjne
Magazyny

SAFESYS.Portiernia zwiększa poziom bezpieczeństwa na terenie obiektów, w których znajduje się portiernia oraz gdzie ma miejsce wzmożony ruch pojazdów i/lub osób.

Do takich obiektów należą m.in. centra logistyczne, rynki hurtowe, targi, zakłady produkcyjne czy magazyny. 

Co zyskasz dzięki wdrożeniu?

System umożliwia obsługę wielu rozproszonych lokalizacji przynależących do jednego przedsiębiorstwa oraz pozwala na wprowadzanie indywidualnych ustawień dla każdego z obiektów.

Niektóre z parametrów, takie jak baza kontrahentów czy system blokad mogą być ustawione globalnie dla wszystkich obiektów. Oznacza to, że wprowadzając zmiany w jednej lokalizacji, ustawienia mogą obejmować wszystkie budynki, w których wdrożony jest nasz system.

System usprawnia proces legitymowania osób, dzięki elektronicznej rejestracji wejść/wyjść oraz eliminacji tradycyjnej księgi gości.

Z aplikacją proces wpuszczania gości oraz pracowników na teren obiektu jest wyjątkowo szybki i zawsze zamyka się maksymalnie w pięciu krokach, m.in. dzięki możliwości automatycznego wypełniania się niektórych pól w panelu.

Jedną z opcji dostępnych w systemie jest pomiar temperatury i/lub losowe kontrole trzeźwości oraz ewidencja i wypożyczanie gościom sprzętu BHP (kaski, kamizelki, odzież ochronna).

Przepustki oraz identyfikatory są automatycznie programowane na dostęp do wybranych stref, a przedawnione przepustki są natychmiastowo wykrywane przez system.

Aplikacja umożliwia nakładanie blokad na osobę, pojazd czy kontrahenta oraz limitów czasowych na gości przebywających w obiekcie.

Moduł obsługuje wiele bram/portierni, rejestruje pojazdy i naczepy oraz tworzy zestawienia ich aktywności, dzięki czemu zapewnia całkowitą kontrolę nad ruchem pojazdów na terenie obiektu.
Dzięki elektronicznej rejestracji wejść/wyjść aplikacja tworzy zestawienia dotyczące ilości osób znajdujących się na terenie danego obiektu oraz ich tożsamości. Informacje te są szczególnie ważne w przypadku potrzeby ewakuacji i poinformowania służb bezpieczeństwa o dokładnej liczbie osób przebywających na terenie obiektu.

Funkcjonalności systemu

Więcej

Chcesz przetestować system SAFESYS.Portiernia?

Skontaktuj się z nami i odbierz dostęp do systemu w wersji demo.