SAFESYS.Portiernia to system, który usprawnia obsługę portierni.

Nasze rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo na terenie obiektu, dzięki współpracy z systemami kontroli dostępu oraz monitoringu wizyjnego. 

Wyzwania, z jakimi mierzą się nasi Klienci:

Brak danych o dokładnej ilości zużywanych mediów przez najemców znacznie utrudnia rozliczanie z nimi. 

Kolejki na bramach wjazdowych oraz wejściach na teren obiektu

Prowadzenie tradycyjnej ewidencji osób i pojazdów

Konieczność spisywania za każdym razem tych samych danych, np. w przypadku wizyt stałych gości przedsiębiorstwa

Ograniczony dostęp do informacji o ilości osób, pojazdów i naczep będących w danej chwili na terenie obiektu

Komu dedykujemy system SAFESYS.Portiernia?

Centra logistyczne
Rynki hurtowe
Targi
Zakłady produkcyjne
Magazyny

SAFESYS.Portiernia zwiększy poziom bezpieczeństwa w obiektach, na terenie których znajduje się portiernia oraz ma miejsce wzmożony ruch pojazdów i/lub osób. Do takich obiektów należą m.in. centra logistyczne, rynki hurtowe, targi, zakłady produkcyjne czy magazyny. 

Co zyskasz dzięki wdrożeniu?

Funkcjonalności systemu

Więcej

Chcesz przetestować system SAFESYS.Portiernia?

Skontaktuj się z nami i odbierz dostęp do systemu w wersji demo.