SAFESYS.Pomiary to system do zarządzania i monitoringu zużycia mediów.

Aplikacja automatycznie pozyskuje dane z liczników cyfrowego odczytu oraz umożliwia bieżący monitoring zużycia mediów, m.in. wody, energii elektrycznej, gazu, ciepła, ścieków czy sprężonego powietrza. 

Wyzwania, z jakimi mierzą się nasi Klienci:

Utrudnione rozliczenia z najemcami z powodu braku danych o dokładnej ilości zużywanych przez nich mediów.

Ręczne spisywanie danych pomiarowych z liczników wszystkich mediów znajdujących się w różnych obiektach.

Kary na skutek przekraczania zamówionych limitów. 

Brak danych o ilości mediów zużywanych przez konkretne maszyny lub linie produkcyjne. 

Błędy w zestawieniach w wyniku nieprawidłowego spisywania danych z urządzeń pomiarowych.  

Dla kogo jest system SAFESYS.Pomiary?

Przedsiębiorstwa produkcyjne 
Centra logistyczne
Galerie handlowe
Rynki i centra hurtowe
Powierzchnie do wynajęcia (magazyny, biura, hale) 

Nasze rozwiązanie dedykujemy przedsiębiorstwom, które chcą poznać dokładny rozkład zużycia mediów i efektywniej nim zarządzać oraz właścicielom powierzchni na wynajem, którzy rozliczają najemców na podstawie zużycia mediów.

Co zyskasz dzięki wdrożeniu?

System obsługuje interfejsy szeregowe RS-485, RS-422, Ethernet oraz wyjścia impulsowe (liczniki wody), dzięki czemu odczyt danych z urządzeń pomiarowych odbywa się całkowicie zdalnie.

Funkcjonalności systemu

Jak wygląda wdrożenie systemu
SAFESYS.Pomiary?

Rozmowa z konsultantem
Przygotowanie projektu infrastruktury i wycena
Wdrożenie u Klienta
1
2
3
4
5
Audyt infrastruktury
Przygotowanie systemu SAFESYS.Pomiary

Zobacz, co o systemie SAFESYS.Pomiary
piszą jego użytkownicy

Obecnie w naszej firmie znajduje się ponad 140 liczników różnych mediów, z których wszystkie dane pomiarowe gromadzone są w systemie SAFESYS.Pomiary. Najważniejszymi korzyści z wdrożenia rozwiązania z perspektywy naszej firmy było wyeliminowanie tradycyjnego odczytu liczników, a także dostęp do dokładnych informacji o zużyciu mediów z podziałem na poszczególne, wydzielone punkty odbioru mediów.
System SAFESYS.Pomiary dostarcza nam informacji o ilości energii elektrycznej zużywanej w sposób ciągły przez jedną z naszych linii produkcyjnych, co pozwala nam na efektywniejsze zarządzanie energią oraz optymalizację kosztów z nią związanych.

Chciałbyś wdrożyć system SAFESYS.Pomiary w swojej firmie?

Skontaktuj się z nami i umów się na bezpłatny audyt Twojej infrastruktury.