SAFESYS

Modułowy system do kompleksowego
zarządzania przedsiębiorstwem

System SAFESYS składa się z czterech modułów dedykowanych różnym obszarom funkcjonowania firmy – od monitorowania zużycia mediów po obsługę portierni.

Każdy z modułów stanowi osobny system, który można zintegrować z pozostałymi modułami. Dzięki czemu SAFESYS odpowiada na potrzeby zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw.

Sprawdź moduły systemu

Safesys

.Pomiary
Moduł do zarządzania
i monitorowania zużycia mediów.
Więcej

Safesys

.Portiernia
Moduł ułatwia zarządzanie portiernią oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa w firmie.
Więcej

Safesys

.Spotkania
Moduł usprawnia organizację spotkań oraz zarządzanie salami.
Więcej