System monitoringu zużycia mediów - wdrożenie w NOVITA S.A.

Novita S.A. to wiodący producent włóknin z ponad 40-letnim doświadczeniem na rynku. Wyroby zakładu wykorzystywane są m.in. w sektorze higieny osobistej, przemysłowej czy gospodarstw domowych, a ich jakość ceniona jest nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Siedziba firmy znajduje jest w Zielonej Górze, gdzie zlokalizowany jest kompleks administracyjny, magazyny, hale produkcyjne oraz powierzchnie biurowe i produkcyjno-magazynowe na wynajem.

Zmiana systemu monitorującego
zużycie mediów

Współpracę z Novitą rozpoczęliśmy kilka lat temu od outsourcingu IT oraz obsługi serwisowej świadczonej przez specjalistów GaMP. Z czasem zakres naszych usług objął także wdrożenie SAFESYS.Pomiary Jest to system monitoringu zużycia mediów w przedsiębiorstwie. Z uwagi na to, że Klient korzystał już wcześniej z innego systemu monitorującego zużycie mediów, cały zakład był już wyposażony w infrastrukturę pomiarową, która obejmuje liczniki energii elektrycznej, gazu, wody oraz ścieków.

Wdrożenie systemu SAFESYS.Pomiary

Po pomyślnie przeprowadzonych testach, Klient zdecydował się na wdrożenie naszego rozwiązania z obsługą uprzednio zainstalowanych liczników. Obecnie na terenie zakładu znajduje się ponad 140 liczników – opomiarowane są także powierzchnie biurowe oraz produkcyjno-magazynowe na wynajem.

System monitoringu zużycia mediów
- korzyści z wdrożenia

Chcesz dowiedzieć się, jak wykorzystać możliwości systemu SAFESYS.Pomiary w Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami!