System monitoringu zużycia mediów – wdrożenie w Karton-Pak S.A.

monitoring-zuzycia-energii-kartonpak

System monitoringu zużycia mediów - wdrożenie w Karton-Pak S.A.

Karton-Pak S.A. z siedzibą w Nowej Soli istnieje na rynku od ponad 70 lat. Obecnie przedsiębiorstwo jest jednym z największych w Polsce producentów opakowań tekturowych oraz pionierem na polskim rynku w dziedzinie wdrażania nowoczesnych technologii produkcji. Od 2019 roku firma Karton-Pak jest także użytkownikiem systemu SAFESYS.Pomiary monitorującego zużycie energii elektrycznej.

Dlaczego Klient zdecydował się
na monitoring zużycia energii?

Głównym problemem Klienta był brak dostępu do informacji o ilości energii elektrycznej zużywanej w sposób ciągły przez konkretną linię produkcyjną. Problem ten wynikał z braku opomiarowania maszyny, bez którego przedsiębiorstwo nie było w stanie prowadzić stałego monitoringu zużywanej przez nią energii oraz efektywnie nią zarządzać. Klient zdecydował się na wdrożenie systemu pomiarowego SAFESYS.Pomiary, ponieważ rozwiązanie doskonale wpisało się w potrzeby biznesowe przedsiębiorstwa, jak również w jego proekologiczną politykę, której celem jest m.in. zmniejszanie energochłonności procesów produkcyjnych zachodzących w zakładzie.

Wdrożenie systemu SAFESYS.Pomiary

SAFESYS.Pomiary został zintegrowany z licznikiem prądu podpiętym do linii produkcyjnej. Dzięki wdrożeniu systemu monitorującego przedsiębiorstwo zyskało dostęp danych o zużyciu energii, które dostarczane są do systemu w sposób ciągły.

Jakie korzyści zyskał Klient
dzięki wdrożeniu SAFESYS.Pomiary?

Chcesz dowiedzieć się, jak wykorzystać możliwości systemu SAFESYS.Pomiary w Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami!

System monitoringu zużycia mediów – wdrożenie w Novita S.A.

Novita S.A

System monitoringu zużycia mediów - wdrożenie w NOVITA S.A.

Novita S.A. to wiodący producent włóknin z ponad 40-letnim doświadczeniem na rynku. Wyroby zakładu wykorzystywane są m.in. w sektorze higieny osobistej, przemysłowej czy gospodarstw domowych, a ich jakość ceniona jest nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Siedziba firmy znajduje jest w Zielonej Górze, gdzie zlokalizowany jest kompleks administracyjny, magazyny, hale produkcyjne oraz powierzchnie biurowe i produkcyjno-magazynowe na wynajem.

Zmiana systemu monitorującego
zużycie mediów

Współpracę z Novitą rozpoczęliśmy kilka lat temu od outsourcingu IT oraz obsługi serwisowej świadczonej przez specjalistów GaMP. Z czasem zakres naszych usług objął także wdrożenie SAFESYS.Pomiary Jest to system monitoringu zużycia mediów w przedsiębiorstwie. Z uwagi na to, że Klient korzystał już wcześniej z innego systemu monitorującego zużycie mediów, cały zakład był już wyposażony w infrastrukturę pomiarową, która obejmuje liczniki energii elektrycznej, gazu, wody oraz ścieków.

Wdrożenie systemu SAFESYS.Pomiary

Po pomyślnie przeprowadzonych testach, Klient zdecydował się na wdrożenie naszego rozwiązania z obsługą uprzednio zainstalowanych liczników. Obecnie na terenie zakładu znajduje się ponad 140 liczników – opomiarowane są także powierzchnie biurowe oraz produkcyjno-magazynowe na wynajem.

System monitoringu zużycia mediów
- korzyści z wdrożenia

Chcesz dowiedzieć się, jak wykorzystać możliwości systemu SAFESYS.Pomiary w Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami!