SAFESY.RCP to moduł wspomagający zarządzanie personelem i czasem pracy współpracujący z systemami CCTV oraz KD i RCP.

Pozwala na tworzenie kalendarzy czasu pracy, harmonogramów pracy, a poprzez integrację z systemem RCP i/lub KD (dane pochodzące z rejestratorów czasu pracy lub czytników kart zbliżeniowych) umożliwia interpretację oraz weryfikację czasu pracy poprzez bufor pośredniczący. Wbudowana integracja z Comarch Optima oraz Streamsoft. Zapewnia wbudowane funkcje analityczne.

Obszary funkcjonowania modułu Portiernia

Precyzyjna kontrola czasu pracy

Rejestracja oraz rozliczanie pracowników z czasu pracy to jedno z kluczowych zadań dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa. Moduł SAFESYS.RCP umożliwia stworzenie optymalnego harmonogramu pracy, poprawia dyscyplinę, a także eliminację potencjalnych błędów.

Precyzja i szybkość rozliczeń

Safesys.RCP na podstawie zgromadzonych danych, automatycznie generuje zestawienie przepracowanych godzin, uwzględniając nadgodziny oraz przerwy w pracy.

Rejestracja czasu pracy

W systemie rejestrowane są zarówno spóźnienia, jak i nadgodziny danego pracownika. Monitorowany jest również czas spędzany na przerwach. Pozwala to na kontrolę nadużyć, a także poprawę efektywności pracy.

Zwiększenie efektywności pracy

System planuje poszczególne dni pracy, analizując wszystkie dostępne mu dane—dzięki temu plan jest precyzyjny i umożliwia efektywne zarządzanie czasem oraz zasobami ludzkimi.

Szacowanie wynagrodzenia

W oparciu o dane zarejestrowane dzięki kontroli czasu pracy, można oszacować wynagrodzenie pracownika. Ułatwia to zarządzanie finansami firmy