System zarządzania energią w zakładzie produkcyjnym.

Woda, energia cieplna, gaz, sprężone powietrze, a w szczególności energia elektryczna to główne media wykorzystywane w procesach produkcji, które dla wielu zakładów produkcyjnych stanowią najważniejsze źródła wydatków. System zarządzania energią oraz innymi mediami produkcyjnymi pomaga zoptymalizować te koszty, dzięki stałemu monitoringowi zużycia mediów oraz zdalnemu odczytowi danych pomiarowych.

Monitoring energii elektrycznej w zakładach produkcyjnych

Wdrożenie monitoringu zużycia mediów, w tym energii elektrycznej w przedsiębiorstwach produkcyjnych ma na celu dostarczenie informacji o ilości zużytych mediów w czasie rzeczywistym. Odczyt pomiarów odbywa się całkowicie zdalnie i automatycznie ze wszystkich liczników różnych mediów, bez potrzeby ręcznego zbierania i przetwarzania danych.  

Pozyskane informacje mogą posłużyć do stworzenia rozkładu zużycia mediów dla całego zakładu produkcyjnego, konkretnych hal, linii produkcyjnych, a nawet pojedynczych maszyn. Dzięki czemu przedsiębiorstwo może wskazać najbardziej energochłonne obszary oraz czynniki będące przyczyną m.in. wysokich opłat za energię elektryczną. Dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych o zużyciu ułatwia także podejmowanie odpowiednich działań optymalizacyjnych, które mogą pomóc zaoszczędzić firmie sporo pieniędzy. Takimi działaniami mogą być np. decyzje o wymianie przestarzałych urządzeń czy zmianie godzin pracy najbardziej energochłonnych maszyn. 

Inteligentny system zarządzania energią

SAFESYS.Pomiary to system zarządzania energią oraz innymi mediami, który umożliwia monitoring zużycia mediów w czasie rzeczywistym. System współpracuje z licznikami różnych mediów oraz producentów, dlatego pozwala monitorować i zarządzać zużyciem wielu mediów z poziomu jednego miejsca. 

Rozwiązanie obsługuje interfejsy szeregowe RS-485, RS-422, Ethernet, wyjścia impulsowe (liczniki wody) oraz OPTO, dzięki czemu wdrożenie systemu jest proste a odczyt danych pomiarowych ze wszystkich liczników znajdujących się w infrastrukturze pomiarowej odbywa się całkowicie zdalnie. 

Korzyści systemu zarządzania energią

System SAFESYS.Pomiary stworzyliśmy z myślą o wyzwaniach stawianych przed zakładami produkcyjnymi, dlatego nasze rozwiązanie usprawnia ich pracę oraz pomaga optymalizować koszty zużycia mediów.   

Jesteś zainteresowany wdrożeniem?