safesys-green-vms

SAFESYS.VMS to aplikacja umożliwiająca skuteczne zarządzanie zasobami mobilnymi.

 Rozwiązanie to pozwala na automatyzację i usprawnienie procesów logistycznych przedsiębiorstwa, jak i efektywne zarządzanie czasem pracowników. Zastosowanie aplikacji umożliwia optymalizację zasobów oraz zmniejszenie kosztów związanych z transportem.


Play Video

Zwiększenie kontroli nad flotą

Moduł Safesys.VMS umożliwia na sprawne zarządzanie rozbudowaną flotą. Oferowane rozwiązanie umożliwia monitorowanie rentowności biznesu – dzięki informacji o generowanych kosztach oraz możliwości wyliczenia marży na danym zleceniu czy realizowanym przejeździe.

Sprawne dysponowanie flotą

Organizacja czasu pracy kierowców to skomplikowany proces, na który składają się przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynku kierowców oraz procesy logistyczne. Rozwiązanie SAFESYS.VMS pozwala na optymalizację przejazdu pod kątem uniknięcia bezproduktywnych postojów oraz optymalne wykorzystanie czasu pracy kierowcy.

Automatyczne rozliczanie kierowców

Bazując na danych zebranych przez system SAFESYS.VMS mamy możliwość automatycznego rozliczania pracy kierowców. Moduł VMS pozwala na generowanie raportów podsumowujących czas realizacji zleceń oraz pojazdów zaangażowanych w ich wykonanie (np. karty pojazdów).

Zarządzanie kosztami pośrednimi

Moduł umożliwia również zarządzanie oraz analizę kosztów pośrednich związanych z danym pojazdem takich jak: ubezpieczenie pojazdu, przeglądy serwisowe, rejestracje pojazdu, zakup oraz przechowywanie opon, analizy wypadkowości, itp.

Zarządzanie czasem pracowników

SAFESYS.VMS automatycznie generuje arkusz czasu pracy danego kierowcy, uwzględniając przy tym przydzielony pracownikowi schemat dni wolnych (np. w zależności od rodzaju umowy prawnej z pracodawcą lub innych uregulowań możliwych do zdefiniowania w module VMS). Grafik może następnie zostać zweryfikowany przez osobę odpowiadającą za zarządzanie flotą. Moduł umożliwia indywidualne mapowania procesów logistycznych.

Optymalizacja kosztów transportu

Rozwiązanie SAFESYS.VMS pozwala na zmniejszenie kosztów działań logistycznych uwzględniając oraz analizując czynniki mające wpływ na koszt przejazdu takich jak ceny paliwa, wynagrodzenie kierowcy czy opłaty drogowe. Na podstawie zebranych danych system automatycznie prezentuje najkorzystniejszy kosztowo wariant.

Terminowość dostaw

Moduł SAFESYS.VMS współpracuje z modułami SAFESYS.Portiernia oraz SAFESYS.Awizacja. Rejestracja wspólnych danych może odbywać się w każdym z modułów. Wymiana danych pomiędzy modułami poprzez wew. API zapewnia, iż dane historyczne widoczne są w każdym z modułów i nie ma konieczności rejestracji danych w każdym z modułów.

Zapraszamy do naszego sklepu


Sklep