Szanowni Państwo,

dokładamy wszelkich starań, aby chronić Portal  i Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu W szczególności kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, wszystko po to aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa świadczonych usług.

Sztab specjalistów z różnych dziedzin, w tym Administrator Bezpieczeństwa Informacji, informatycy, oraz developerzy dbają o zgodność Serwisu ze zmieniającymi się wymogami w zakresie ochrony danych osobowy, a w szczególności przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r . o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2016 poz. 922) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024).

 

Z poważaniem

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Izabela Gorwa