Opłata mocowa a monitoring zużycia energii.

safesys-pomiary-oplata-mocowa-system-pomiarowy-dla-firm

Opłata mocowa a monitoring zużycia energii.

Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie opłata mocowa, która znacząco wpłynie na wzrost ceny za energię elektryczną. Jej wdrożenie ma pokryć koszty związane z pracą starych elektrowni oraz budową nowych, czego efektem ma być zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Dodatkowe opłaty za prąd najbardziej dotkną przedsiębiorców, dla których koniecznością stanie się wdrożenie rozwiązania do efektywnego wykorzystywania energii w firmie. 

Czym jest opłata mocowa?

 • Opłata mocowa to dodatkowa kwota, która od nadchodzącego roku pojawi się w rozliczeniach za prąd u każdego odbiorcy energii elektrycznej. Jej wysokość zależeć będzie od wielu składowych, między innymi od:
 • wcześniejszego zużycia energii w godzinach szczytowego poboru;
 • prognoz dotyczących zapotrzebowania na prąd i energię w danym roku dostaw;
 • prognoz kosztów funkcjonowania utrzymania całego przedsięwzięcia.
 • Podwyżkę cen prądu odczują wszyscy, zarówno gospodarstwa domowe, jak i pozostali odbiorcy, w tym firmy. Zwłaszcza te, których roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną liczy się w setkach MWh lub większych.

Opłata mocowa dla firm – ile wyniesie?

Wysokość opłaty mocowej dla firm będzie uzależniona od ilości energii elektrycznej pobranej w godzinach 7:00 – 21:59 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Stawka za każdą zużytą kWh będzie wynosić 0,0762 zł. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwo, które zużywa w wyznaczonych godzinach średnio 100 MWh będzie musiało zwiększyć wydatki za prąd aż o 7 620 zł.

System do monitoringu zużycia energii elektrycznej

Nasuwa się więc pytanie, co może zrobić firma, aby zminimalizować koszty za energię do minimum. W naszej opinii koniecznością dla firm, którym zależy na optymalizacji wydatków, czasu oraz racjonalnym sposobie korzystania z zasobów energetycznych staje się inwestowanie w systemy umożliwiające precyzyjne odczyty ich zużycia.

Jednym z wiodących systemów na polskim rynku jest aplikacja Safesys.Pomiary monitorująca zużycie mediów, między innymi energii elektrycznej. Pozwala ona na optymalne wykorzystanie energii elektrycznej w przedsiębiorstwach każdej wielkości.

System do monitoringu zużycia energii elektrycznej

Nasuwa się więc pytanie, co może zrobić firma, aby zminimalizować koszty za energię do minimum. W naszej opinii koniecznością dla firm, którym zależy na optymalizacji wydatków, czasu oraz racjonalnym sposobie korzystania z zasobów energetycznych staje się inwestowanie w systemy umożliwiające precyzyjne odczyty ich zużycia. 

Jednym z wiodących systemów na polskim rynku jest aplikacja SAFESYS.Pomiary do monitoringu zużycia energii, która pozwala na efektywne jej wykorzystanie w przedsiębiorstwach każdej wielkości.  

 • Poniżej przedstawiamy najważniejsze korzyści naszego systemu:
 • Prognozowanie rachunków – prognozowanie wysokości opłat za energię elektryczną pomaga w efektywnym zarządzaniu budżetem oraz kontroli wydatków.
 • Automatyczne odczyty – aplikacja posiada funkcję całkowicie bezobsługowego zbierania danych, która oszczędza czas pracowników oraz w znacznym stopniu ułatwia im pracę.
 • Gromadzenie danych w tym samym czasie – system gromadzi dane pomiarowe ze wszystkich liczników w tym samym czasie, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia późniejszych rozliczeń oraz prognozowania rachunków.
 • Bezbłędne odczyty – automatyczne odczyty eliminują ryzyko popełnienia błędu oraz zapewniają najwyższy poziom dokładności, oszczędzając przy tym czas i pieniądze.
 • Monitorowanie pracy instalacji – systematyczna analiza danych pozwala na wykrywanie potencjalnych sytuacji kryzysowych oraz możliwych usterek w poszczególnych elementach instalacji, co umożliwia szybką reakcję na sytuację.
 • Elastyczne wdrożenie – wdrożenie systemu nie wymaga budowy nowej infrastruktury jeżeli spełnia ona odpowiednie wymogi.

Schemat ideowy sieci zdalnego odczytu


więcej

Opłata mocowa a SAFESYS.Pomiary

 • W związku z wejściem w życie ustawy mocowej, rozszerzyliśmy naszą aplikację o nową funkcjonalność, która kontroluje wysokość opłat naliczanych w wybranych godzinach oraz określa szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Uwzględnia przy tym takie czynniki takie jak:
 • stawka opłaty mocowej;
 • godziny przypadające na największe zapotrzebowanie energii elektrycznej;
 • wartość zużycia energii przez konkretnego najemcę;
 • intensywność zużycia energii dla odbiory przemysłowego;
 • pełną dokumentację wprowadzonych zmian.
 • Nowa funkcjonalność w znacznym stopniu ułatwi dysponowanie firmowym budżetem oraz pomoże zachować płynność finansową przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie SAFESYS.Pomiary z powodzeniem sprawdzi się w każdej firmie, która chce oszczędzać swoje pieniądze, czas pracowników oraz monitorować zużycie energii z uwzględnieniem zmian zachodzących na rynku energetycznym. 

Jesteś zainteresowany wdrożeniem? 


Skontaktuj się z nami!


Facebook


Linkedin

Recommended Posts