Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa.

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa.

Obowiązkiem każdego pracodawcy, niezależnie od wielkości firmy, jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz gościom przebywającym na jej terenie. Wielu przedsiębiorców ogranicza to tylko do konieczności przestrzegania przepisów. Warto jednak pomyśleć o tym szerzej i przyjąć bezpieczeństwo jako element strategii zarządzania firmą, który z czasem może pozytywnie wpłynąć m.in. na wartość firmy, jej wydajność, prestiż czy zaufanie partnerów biznesowych.

Sposoby na zapewnienie bezpieczeństwa w firmie

Istnieje wiele rozwiązań, które mają na celu podniesienie bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwaW zestawieniu skupiliśmy się na trzech z nich, które naszym zdaniem najlepiej sprawdzą się w zakładach produkcyjnych i przemysłowych, centrach logistyki, magazynach, a także innych przedsiębiorstwach, w których kluczową rolę odgrywa ruch pieszych i pojazdów.

Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem w firmie

O ile w małych firmach wystarczy wdrożenie jednego z powyższych sposobów, o tyle w przypadku większych firm warto szukać rozwiązań, które pozwolą na kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem. Do takich rozwiązań należy SAFESYS.Portiernia. Jest to autorski system dedykowany przedsiębiorstwom, którym zależy na realnym zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom oraz gościom, a także na usprawnieniu kontroli pojazdów i osób, która być może obecnie pociąga za sobą liczne niedogodności lub jest bardzo czasochłonna.

Dzięki dostępnym funkcjom oraz integracji z systemami VSS i KD, aplikacja optymalizuje obsługę portierni znajdującej się na terenie zakładu oraz umożliwia kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem z jej poziomu. W rezultacie czego praca portiera staje się bardziej efektywna.  

Intuicyjny i prosty w obsłudze

Prosty interfejs sprawia, że aplikacja z łatwością może być obsługiwana przez osoby, które nie mają dużego doświadczenia w zakresie nowych technologii. Z myślą o nowych użytkownikach, do panelu dołączona jest lista zadań, która przeprowadza ich przez wszystkie etapy pracy z systemem oraz pomaga w jego obsłudze.
007 - Car InsuranceCreated with Sketch.

Szybka
ewidencja pojazdów

Integracja aplikacji z systemami VSS i KD pozwala na ewidencję pojazdów wraz z rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych oraz rejestracją, i archiwizacją obrazu.

Elektroniczna rejestracja wejść/wyjść

Dzięki współpracy z systemem kontroli dostępu, aplikacja umożliwia elektroniczną rejestrację wejść/wyjść pracowników oraz zdalne sterowanie m.in. szlabanami, bramkami uchylnymi czy tripodami.

Kontrola sprzętu BHP oraz identyfikatorów

W panelu użytkownika dostępne są dane o ilości sprzętu BHP i identyfikatorów, co pozwala uniknąć sytuacji, w której zabraknie któregoś z nich.

Kontrola dostępu do wybranych stref

Aplikacja pozwala na identyfikację osób znajdujących się w budynkach oraz umożliwia wydzielanie stref dostępu dla tych osób. Jedną z funkcji systemu jest możliwość nałożenia czasowego limitu na gości oraz natychmiastowe wykrywanie przedawnionych przepustek.

Dodatkowe kontrole bezpieczeństwa

Użytkownicy aplikacji mają również możliwość skorzystania z funkcji losowej kontroli temperatury oraz badania alkomatem przy wejściu na teren firmy.

Sprawne wydawanie przepustek

Moduł usprawnia proces wydawania przepustek dla gości i kontrahentów, rejestruje ich wejścia/wyjścia oraz umożliwia generowanie raportów z wizyt.

Generowanie raportów

System umożliwia generowanie raportów dotyczących m.in. aktualnej liczby osób przebywających na terenie zakładu, co jest szczególnie ważne w przypadku np. ewakuacji budynku.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem?